Variationen av jordens yttemperatur under de senaste 1000 åren.

Källa: IPCC Third assesment report, 2001

Sveriges Gini-koefficient 1975-2007
Beskrivning av begreppet Gini
:
Ginikoefficienten är ett sammanfattande mått på hur stora inkomstskillnaderna är. Den kan vara mellan 0 och 1. Ett högt värde visar på mer ojämnhet än ett lågt värde. En Ginikoefficient som är 0 innebär att inkomsterna är helt jämnt fördelade.

Källa: Anna Fransson, LO utredare: "Fördelning av inkomster och förmögenheter", 2009

Lönsamhet i välfärdsföretag
Källa: SCB pressmeddelande "Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2007".

Röstfördelning i Köpenhamn -kommunvalet 2009Beskrivning av undersökning: Socialdemokraterne (S), Socialistisk Folkeparti (SF) och Enhedslistan (Ø), samlade tillsammans 63 procent av rösterna. Det socialliberala Radikale Venstre (RV) erhöll 8,5 procent, medan högerpartierna - liberalkonservativa Venstre (V) och Konservative Folkeparti (C) samt det främlingsfientliga Dansk Folkeparti - tillsammans fick nöja sig med 24,1 procent av rösterna. Övriga partigrupperingar samlade totalt 4,4 procent av rösterna.

Opinionsundersökning kring världens inställning till klimathotet och dess lösningar.
Beskrivning av undersökning
: 4000 deltagare i 38 länder (Australien, Österrike, Bangladesh, Belgien, Bolivia, Brasilien, Kamerun, Kanada, Chile, Danmark, Egypten, Etiopien, Finland, Frankrike, Tyskland, Indien, Indonesien, Italien, Japan, Malawi, Maldiverna, Mali, Moçambique, Nederländerna, Norge, Ryssland, St. Lucia, Sydafrika, Spanien, Sverige, Schweiz, Kina-Taipei, Uganda, Storbritannien, USA, Uruguay och Vietnam)


Källa
: Danish board of technology, "World wide views on Global Warming: From the world´s citizens to the climate policy-makers"

Opinionsundersökning kring världens inställning till den fria marknaden.

Beskrivning av undersökningen: Totalt deltog 29 033 personer ifrån: Australien, Brazilien, Kanada, Chile, Kina, Costa Rica, Tjeckien, Egypten, Frankrike, Tyskland, Indien, Indonesien, Italien, Japan, Kenya, Mexiko, Nigeria, Pakistan, Panama, Filipinnerna, Polen, Ryssland, Spanien, Turkiet, Ukraina, Storbritannien och USA. För mer info om använd metod.

Källa: Globescan, "Wide dissatisfaction with Capitalism - Twenty years after fall of Berlin wall", 2009.

Vem använder inte internet?


Grafen: Andelen med tillgång till internet beroende på utbildning och inkomst i gruppen 55+.
Diagramet: Andelen personer i olika inkomstgrupper som inte använder internet regelbundet hemma (dagligen eller några/ggr veckan). Alla åldersgrupper.

Källa: Olle Findahl; World internet institute: "Svenskarna och internet"

Skattefusk och -fel jämfört med socialförsäkrings- och bidragsfusk


Källa: (2009) Red. Kajsa Borgnäs, Erik Bengtsson, Daniel Johansson, Catharina Ullström & Hanna Linnea Hellström:
10-talsprogrammet; Socialdemokratiska studentförbundet

Samband mellan läskunskaper och inkomstspridning.Källa: (2009) Red. Kajsa Borgnäs, Erik Bengtsson, Daniel Johansson, Catharina Ullström & Hanna Linnea Hellström:
10-talsprogrammet; Socialdemokratiska studentförbundet

Sverige och USAs ekonomiska tillväxt samt skattetryck.


Källa: USA:s arbetsmarknadsdepartement (real BNP data). Skatteverket, OECD och SCB (skattedata).

Svenska folkets inställning till arbetstidsförkortning.Källa: Christer Sanne : Boken "Keynes barnbarn", 2007
Materialet från FSI, Forskningsgruppen för Samhälls- och Informationsstudier.

Samband mellan social rörlighet och graden av omfördelning.


Källa: OECD, Growing unequal?

Samband mellan våldsbrott och kameraövervakning.Källa: Brottsförebyggande rådets rapport "Kameraövervakning i brottsförebyggande syfte"

Procentuell ökning av hyresrätter samt bostadsrätter i Sverige.Index 100 = Antalet bostäder i riket 1990.
Källa: SCB - Bostadsrätternas och hyresrätternas förändring i riket 1990-2008.


Den rikaste tiotusendelens andel av egendomen i USA.


Källa: "Income Inequality in the United States, 1913-1998" with Thomas Piketty, Quarterly Journal of Economics, 118(1), 2003, 1-39 (Updated 2007)"

Antal heltidsanställda lärare per 100 elever (Källa: skolverket)

Relationen mellan ekonomiska klyftor och välfärdssektorns storlek

Ofrivilligt deltidsarbete i USA


Relationen mellan fackföreningarnas styrka och välfärdssektorns storlek