Tillväxtens påverkan på Klimatet.
Beskrivning av Graf:
Procentuella ökningar i nedanstående kategorier mellan åren
1750, 1800, 1850, 1900, 1950 och 2000.
Orange kurva: Genomsnittliga temperatur på norra halvklotet
LjusRöd kurva: Jordens befolkning
MörkBlå kurva: CO2 Koncentration i atmosfären
MörkRöd kurva: Världens samlade BNP
MörkGrön kurva: Förlusten av regnskog och övriga skogsområden
LjusBlå kurva: Vattenanvändning
Gul kurva: Paperskonsumtion
Ljusgrön kurva: Utrotade djurarter
Svart kurva: Mängden motorfordon
Turkos kurva: Mängden utfiskade vattenområden
Grå kurva: Ozonlagrets uttunning
Brun kurva: Utrikes direktinvesteringar

Källa: Tidskriften "Tiden", nummer 4, September 2009

Internationell jämförelse av anställningsskyddet i 30 länder.
Beskrivning av graf: Det sammanlagda skyddet är ett genomsnitt av OECD index för anställningsskydd vid tillsvidare- och tidsbegränsad anställning. Ett högt tal innebär således ett starkare skydd.

Källa: OECD Employment protection index, version 3, 2008

Arbetstagar- och arbetsgivarsidans inkomster jämfört med hela makteliten. (I antal industriarbetarlöner)De elva undersökta makteliterna är toppen av: Näringslivet, Regering/Riskdag, Arbetsmarknadens parter, Statlig verksamhet, Kommuner, Kommunala bolag, Adeln, Universitet/forskningssamhället, Media, Ekonomer, Folrörelseorganisationer.

Källa: Skatteverket & LO rapporten "Makteliten: Mycket vill ha mer", 2009.

Samband mellan ojämlikhet och sociala problem.Källa: Wilkinson & Pickett. The spirit Level (2009)
http://storstad.wordpress.com/2010/01/02/its-the-inequality-stupid/