Andel med låg disponibel inkomst.Beskrivning av grafen: Andel med låg disponibel inkomst per konsumtionsenhet från 2002-2007. Låg disponibel inkomst innebär under 60% av medianinkomsten för samtliga grupper.

Källa
: LO rapport, Anna Fransson "Fördelning av inkomster och förmögenheter", 2009

Uttag av skattereduktionen för hushållsnära tjänster under 2008.
Beskrivning av graf: Det är mycket ovanligt med hushållsnära tjänster bland personer med låg inkomst. Halva befolkningen (20 år och äldre) hade 2008 en årsinkomst under 200 000 kronor. Av dem var det endast 6 promille som hade denna skattereduktion. Bland de fem procent av befolkningen som hade över en halv miljon i årsinkomst var det däremot betydligt vanligare. Drygt sju procent av dem hade skattereduktion för hushållsnära tjänster.

Källa: SCB

Andel (%) som inte besökt tandläkaren de senaste två åren efter ekonomisk situation.
Om Diagrammet
:
Urvalet är från 2004-2008, 21-84 år.
* indikerar en statistiskt säkerställd skillnad.

Källa: Nationella folkhälsoenkäten, Statens folkhälsoinstitut.

Löneskillnaden mellan män och kvinnor i yrkesgruppen tjänstemänKälla: SCB.se