Andel med svår ångest i Sverige år 2009, uppdelat på ekonomisk situtation.
Beskrivning av graf
: Staplarna presenterar andelen (%) som i enlighet med Statens folkhälsoinstituts frågeformulär kan anses ha "Svåra besvär av ängslan, oro eller ångest". De olika staplarna representerar den ekonomiska indelningen av de tillfrågade.

Källa: FHI - Nationella folkhälsoenkäten 2009

Sambandet mellan ojämlikhet och antalet fängslade.Källa: Richard Wilkinson & Kate Pickett (2009) "The spirit level. Why more equal societies almost always do better", Penguin books Ltd.

Antal anställda i bemanningsföretag samt branschens omsättning 1994-2008.Beskrivning av graf: Axeln till vänster multipliceras med 1000 för att få antalet anställda för respektive år. Axeln till höger multipliceras med 100 000 kr för att få årsomsättningen för respektive år.

Källa: Bemanningsföretagen (En branschorganisation som är en del av Almega / Svenskt näringsliv)

Inkomstfördelning mellan män och kvinnor, samt skattsänkningar för respektive kön.Beskrivning av graf: Grafen visar hur den årliga inkomsten är fördelad mellan män och kvinnor i Sverige. En inkomst på noll kronor/år är placerad längst till vänster och en inkomst på en miljon kronor/år är placerat längst till höger. Den blåa halvan visar hur många procent män som har en specifik inkomst och den röda representerar hur många kvinnor som återfinns i denna inkomstgrupp. Med finns även siffran på hur mycket av denna mandatperiods skattesänkningar som kommit respektive kön till del.

Källa: SCB.
Baserad på skillnaden i skatteintäkter mellan 2005 och 2008 samt könsfördelningen i olika inkomstgrupper 31/12 -2009.

Tillgång och efterfrågan på omvårdspersonal, 1990-2030Källa: SCB