Vulkaners samt flygets miljöpåverkan.


Källa: Information is Beautiful

Uppföljning av vad de utförsäkrade gör idag.


Beskrivning av graf: Grafen visar vad de som utförsäkrats av regeringens nya försäkringsregler (17 849st) gör idag. Noterbart är att endast 2 % är i ett arbete utan stöd.

Källa: Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan

Effekter av en nyliberal politik, exemplet Island

Inkomstfördelningen i de grupper med högst inkomst (Island)

Beskrivning av graf: Gruppen P99-100 indikerar inkomstfördelningen för den rikaste procenten på Island. Grafen visar därmed tydligt vilken grupp som gynnats (samt missgynnats) av den ekonomiska utvecklingen i landet. Islands ekonomiska nedgång ger däremot andra effekter på hela befolkningen, något som nästa graf visar.Islands förändring i sysselsättning, i jämförelse med tre andra Europeiska länder med nyliberal ekonomisk politik

Beskrivning av graf: I denna graf blir det tydligt att den ekonomiska politik som i förra grafen skapade rikedom åt den rikaste procenten av befolkningen även ger effekter på sysselsättningen. Övriga jämförande länder är även de länder som haft en väldigt tydlig liberal politik under 00-talet.

= Sensmoral: Nyliberal politik gynnar en minimal del av befolkningen i ekonomiska uppgångar, däremot påverkar det hela befolkningen vid ekonomiska nedgångar.

Källa: Paul Krugman, "The conscience of a liberal"