Samband mellan läskunskaper och inkomstspridning.Källa: (2009) Red. Kajsa Borgnäs, Erik Bengtsson, Daniel Johansson, Catharina Ullström & Hanna Linnea Hellström:
10-talsprogrammet; Socialdemokratiska studentförbundet

Sverige och USAs ekonomiska tillväxt samt skattetryck.


Källa: USA:s arbetsmarknadsdepartement (real BNP data). Skatteverket, OECD och SCB (skattedata).

Svenska folkets inställning till arbetstidsförkortning.Källa: Christer Sanne : Boken "Keynes barnbarn", 2007
Materialet från FSI, Forskningsgruppen för Samhälls- och Informationsstudier.

Samband mellan social rörlighet och graden av omfördelning.


Källa: OECD, Growing unequal?