Andelen resor i Stockholm baserat på färdmedel.


Källa: "Framtidens transportsystem", Regionplanekontoret i Stockholms läns landsting.

Sambandet mellan ojämlikhet och utanförskap.


Beskrivning av graf: GINI är ett mått för att mäta graden av ekonomisk jämlikhet i ett samhälle. Ett Gini-värde på 0 innebär ett fullständigt jämlikt samhälle där alla medborgare har exakt samma inkomst. På motsvarande vis innebär ett Gini-värde på 1 ett fullständigt ojämlikt samhälle där all inkomst tillfaller en person.

Källa: Gini från SWIID; Inaktivitet från OECD Society at a Glance 2008. Sammanställning från bloggen Bengtssonz

Läget mellan de politiska blocken.


Beskrivning av graf: Grafen är ett viktat medelvärde från 12 maj.
(Deltagande undersökningar: Sifo+Novus+Synovate+Demoskop+SCB)

Beräknad skillnaden i ekonomisk omfördelning mellan regeringens och de rödgrönas budgetförslag.


Källa: SCB


Källa till båda graferna: Bloggen storstad

Beskrivning av grafer: Den övre bilden beskriver effekterna av regeringens politik mellan 2007 och 2010 (i procent) enligt SCB. Den nedre bilden beskriver effekterna (i kronor) av de rödgrönas vårmotion, enligt Riksdagens utredningstjänst. Decil 1 är den tiondel av befolkningen som har lägst inkomster, medan decil 10 är den tiondel som har högst inkomster.