En jämförelse mellan borgerliga och rödgröna budgetar.Beskrivning: Jämförelse av 15 rödgröna budgetar mellan åren 1999-2006, med resultaten efter åtta borgerliga budgetar under den gångna mandatperioden. Säsongsrensad arbetslöshet och sysselsättningsgrad.

Källa: SCB AKU & Konjukturinstitutet, KI