Sambandet mellan antalet friskolor och betyg.Beskrivning av grafer: I första (övre) grafen visas betygsmedelvärden för kommuner med olika mycket friskolor. Fler friskolor ser här ut att leda till bättre skolprestationer. Den andre (nedre) grafen visar situationen när man tar hänsyn till skillnader i utbildningsnivå mellan kommuner. Här är sambandet mellan fler friskolor och betygsmedelvärden negativt.

Källa: Bo Malmberg, professor i kulturgeografi vid Stockholms universitet

Vulkanavbrott.

Veckans graf är inställd p.ga vulkanutbrottet på Island. Utbrottet omöjliggjorde hemresa för veckansgraf.nu och därför även publiceringen av veckans inlägg. Nytt inlägg kommer nästa vecka som vanligt.

Förändring av disponibel inkomst mellan 2007 och 2010.


Beskrivning av graf: De 10 decilerna representerar en uppdelning på 10% per grupp. Pelare 1 representerar exempelvis de 10% av befolkningen med lägst inkomst och pelare 10 de 10% med högst inkomst. osv.

Källa: SCB

Sambandet mellan nivån av A-kassa och arbetslösheten.Källa: Bloggen Bengtssonz som i sin tur har hämtat grafen från - Stephen Nickell, ”Is the U.S. labor market really that exceptional? A review of Richard Freeman’s America Works: The Exceptional U.S. Labor Market”, Journal of Economic Literature nr 2 2008