En jämförelse av andelen långtidsarbetslösa


Källa: Eurostat

Antalet långtidsarbetslösa i EU (15) samt i Sverige under perioden 2002-2009. Att EU (15) används istället för EU (27) beror på att jämförelser med de 15 ursprungsmedlemmarna ofta ger en mer rättvisande bild samt att siffrorna inte var kompletta för EU (27). För år 2005 saknades data helt och detta år finns därmed inte med i grafen. Definitionen av långtidsarbetslös är en person med arbetsförmåga som stått utan arbete i över 12 månader.

Kommentar: Den intressanta linjen är den gröna mittlinjen. 2002 var det 1,9 procentenheters skillnad i antalet långtidsarbetslösa i Europa samt i Sverige, 2009 är siffran densamma. Under valrörelsen 2006 var en av huvudparollerna att minska utanförskapet, i en internationell jämförelse verkar någon sådan utveckling inte finnas.