Organdonationer per miljon invånare i Europa 2007


Källa: ALLIANCE-O (European group for coordination of national research programmes on organ donation and transplantation)

Kommentar: I Spanien har man aktivt arbetat för att öka antalet utförda organtransplantationer. Man har i detta arbete bl.a tillåtit att ge kliniskt döda patienter fortsatt vård om möjlighet finns att rädda deras organ för en transplantation. Denna möjlighet finns inte i Sverige och är även något som socialminister Göran Hägglund har vägrat överväga.
Mer kring debatten finns att läsa här.