Sambandet mellan antalet friskolor och betyg.Beskrivning av grafer: I första (övre) grafen visas betygsmedelvärden för kommuner med olika mycket friskolor. Fler friskolor ser här ut att leda till bättre skolprestationer. Den andre (nedre) grafen visar situationen när man tar hänsyn till skillnader i utbildningsnivå mellan kommuner. Här är sambandet mellan fler friskolor och betygsmedelvärden negativt.

Källa: Bo Malmberg, professor i kulturgeografi vid Stockholms universitet