Beräknad skillnaden i ekonomisk omfördelning mellan regeringens och de rödgrönas budgetförslag.


Källa: SCB


Källa till båda graferna: Bloggen storstad

Beskrivning av grafer: Den övre bilden beskriver effekterna av regeringens politik mellan 2007 och 2010 (i procent) enligt SCB. Den nedre bilden beskriver effekterna (i kronor) av de rödgrönas vårmotion, enligt Riksdagens utredningstjänst. Decil 1 är den tiondel av befolkningen som har lägst inkomster, medan decil 10 är den tiondel som har högst inkomster.