Sambandet mellan ojämlikhet och utanförskap.


Beskrivning av graf: GINI är ett mått för att mäta graden av ekonomisk jämlikhet i ett samhälle. Ett Gini-värde på 0 innebär ett fullständigt jämlikt samhälle där alla medborgare har exakt samma inkomst. På motsvarande vis innebär ett Gini-värde på 1 ett fullständigt ojämlikt samhälle där all inkomst tillfaller en person.

Källa: Gini från SWIID; Inaktivitet från OECD Society at a Glance 2008. Sammanställning från bloggen Bengtssonz