Sambandet mellan nivån av A-kassa och arbetslösheten.Källa: Bloggen Bengtssonz som i sin tur har hämtat grafen från - Stephen Nickell, ”Is the U.S. labor market really that exceptional? A review of Richard Freeman’s America Works: The Exceptional U.S. Labor Market”, Journal of Economic Literature nr 2 2008