Opinionsundersökning kring världens inställning till den fria marknaden.

Beskrivning av undersökningen: Totalt deltog 29 033 personer ifrån: Australien, Brazilien, Kanada, Chile, Kina, Costa Rica, Tjeckien, Egypten, Frankrike, Tyskland, Indien, Indonesien, Italien, Japan, Kenya, Mexiko, Nigeria, Pakistan, Panama, Filipinnerna, Polen, Ryssland, Spanien, Turkiet, Ukraina, Storbritannien och USA. För mer info om använd metod.

Källa: Globescan, "Wide dissatisfaction with Capitalism - Twenty years after fall of Berlin wall", 2009.