Sveriges Gini-koefficient 1975-2007
Beskrivning av begreppet Gini
:
Ginikoefficienten är ett sammanfattande mått på hur stora inkomstskillnaderna är. Den kan vara mellan 0 och 1. Ett högt värde visar på mer ojämnhet än ett lågt värde. En Ginikoefficient som är 0 innebär att inkomsterna är helt jämnt fördelade.

Källa: Anna Fransson, LO utredare: "Fördelning av inkomster och förmögenheter", 2009