Andel med låg disponibel inkomst.Beskrivning av grafen: Andel med låg disponibel inkomst per konsumtionsenhet från 2002-2007. Låg disponibel inkomst innebär under 60% av medianinkomsten för samtliga grupper.

Källa
: LO rapport, Anna Fransson "Fördelning av inkomster och förmögenheter", 2009