Inkomstfördelning mellan män och kvinnor, samt skattsänkningar för respektive kön.Beskrivning av graf: Grafen visar hur den årliga inkomsten är fördelad mellan män och kvinnor i Sverige. En inkomst på noll kronor/år är placerad längst till vänster och en inkomst på en miljon kronor/år är placerat längst till höger. Den blåa halvan visar hur många procent män som har en specifik inkomst och den röda representerar hur många kvinnor som återfinns i denna inkomstgrupp. Med finns även siffran på hur mycket av denna mandatperiods skattesänkningar som kommit respektive kön till del.

Källa: SCB.
Baserad på skillnaden i skatteintäkter mellan 2005 och 2008 samt könsfördelningen i olika inkomstgrupper 31/12 -2009.