Arbetstagar- och arbetsgivarsidans inkomster jämfört med hela makteliten. (I antal industriarbetarlöner)



De elva undersökta makteliterna är toppen av: Näringslivet, Regering/Riskdag, Arbetsmarknadens parter, Statlig verksamhet, Kommuner, Kommunala bolag, Adeln, Universitet/forskningssamhället, Media, Ekonomer, Folrörelseorganisationer.

Källa: Skatteverket & LO rapporten "Makteliten: Mycket vill ha mer", 2009.