Tillväxtens påverkan på Klimatet.
Beskrivning av Graf:
Procentuella ökningar i nedanstående kategorier mellan åren
1750, 1800, 1850, 1900, 1950 och 2000.
Orange kurva: Genomsnittliga temperatur på norra halvklotet
LjusRöd kurva: Jordens befolkning
MörkBlå kurva: CO2 Koncentration i atmosfären
MörkRöd kurva: Världens samlade BNP
MörkGrön kurva: Förlusten av regnskog och övriga skogsområden
LjusBlå kurva: Vattenanvändning
Gul kurva: Paperskonsumtion
Ljusgrön kurva: Utrotade djurarter
Svart kurva: Mängden motorfordon
Turkos kurva: Mängden utfiskade vattenområden
Grå kurva: Ozonlagrets uttunning
Brun kurva: Utrikes direktinvesteringar

Källa: Tidskriften "Tiden", nummer 4, September 2009