Internationell jämförelse av anställningsskyddet i 30 länder.
Beskrivning av graf: Det sammanlagda skyddet är ett genomsnitt av OECD index för anställningsskydd vid tillsvidare- och tidsbegränsad anställning. Ett högt tal innebär således ett starkare skydd.

Källa: OECD Employment protection index, version 3, 2008